கண்மணி... என் கண்ணின் மணி- 90-2

அத்தியாயம் 90-2 அன்று இரவு வழக்கம் போல டைரி எழுதிக் கொண்டிருக்கும் போதே வயிற்றில் இருந்த குழந்தை வழக்கத்திற்க்கு மாறாக அதிகப்படியாகத்...

கண்மணி... என் கண்ணின் மணி- 81

அத்தியாயம் 82 /*காதல் சடுகுடுகுடு கண்ணே தொடு தொடு காதல் சடுகுடுகுடு கண்ணே தொடு தொடு காதல் சடுகுடுகுடு கண்ணே தொடு தொடு காதல் சடுகுடுகுடு...

கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-78-2

அத்தியாயம் 78-2 /*கல்யாணம் என்பது பூர்வ பந்தம் உடலோடுயிர் குடியேறிட வாழும் சொந்தம் சம்சாரம் என்பது ஆதி அந்தம் ஒன்றாகிடும் உறவாடிடும்...

கண்மணி... என் கண்ணின் மணி- 77

அத்தியாயம் 77 நட்சத்திரங்கள் அற்ற இருண்ட வானம்… அதில் மின்னிக் கொண்டிருந்த மின்னல் ஒளி… பேரிடி… இதோடு வீசிய பலத்த காற்று என நகரமே...

கண்மணி... என் கண்ணின் மணி- 75

அத்தியாயம் 75- ரித்விகா… ரிதன்யா… இருவரும்… ஆவென்று வாய் பிளந்து நண்பர்கள் இருவரையும் பார்ப்பதை தவிர வேறொன்றுக்கும் வழியில்லை அங்கு…...

© 2020 by PraveenaNovels