சந்திக்க வருவாயோ? 28

அத்தியாயம் 28:


/*சகியே.. சினேகிதியே காதலில் காதலில் காதலில் நிறமுண்டு

சகியே.. சினேகிதியே என் அன்பே அன்பே உனக்கும் நிறமுண்டு

அந்திவானம் அரைக்கும் மஞ்சள்

அக்கினிக் கொழுந்தில் பூத்த மஞ்சள்

தங்கத்தோடு ஜனித்த மஞ்சள்

கொன்றைப் பூவில் குளித்த மஞ்சள்

மஞ்சள்; மஞ்சள்; மஞ்சள்;

மாலை நிலவின் மரகத மஞ்சள்

எல்லாம் தங்கும் உந்தன் நெஞ்சில்*/


புதன் கிழமை… கிட்டத்தட்ட 8 மணி அளவில்…


எலுமிச்சை மஞ்சள் நிறத்தில்... இளம் ஆரஞ்சு நிற மெல்லிய கோடுகள் கம்பிகளாக ஊடுருவியிருந்த ஷிஃபான் புடவையை கட்டி ஒருமுறைக்கு இருமுறை தன்னை அந்த ஆளுயரக் கண்ணாடியில் சரிபார்த்த சந்தியாவுக்கு…. அப்போ