கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-40-2

Updated: Jul 18, 2021

அத்தியாயம் 40-2:


/*காஞ்சி பட்டு ஒண்ணு நான் கொடுப்பேனே

காலமெல்லாம் உன்னை நான் சுமப்பேனே

மாமன் உன்னை கண்டு ஏங்கும் அள்ளி தண்டு

தோளில் என்னை அள்ளி கொண்டு

தூங்க வைப்பாய் அன்பே என்று

என் கண்ணில் நீ தானம்மா */

சபையில் நடுநாயகமாக அமர்ந்திருந்த ரித்விகாவின் அருகில் பிரேம்- மகிளா ஒருபுறம் நிற்க… ரிஷி கண்மணியோ மறுபுறம் நின்றிருந்தனர்…

“தாய் மாமாவைக் கூப்பிடுங்க… அவர் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யச் சொல்லுங்க” புரோகிதர் அழைக்க அதன் பிறகே நட்ராஜ் சபை முன்வந்து நின்றார்…

அதன் பின் இலட்சுமியின் சகோதரனாக… நட்ராஜ் அத்தனை சடங்குகளையும் செய்ய… மகிளா அவரோடு சேர்ந்து அனைத்தையும் நிறைவு செய்தாள்… இறுதியாக ரிஷியும் கண்மணியும்