கண்மணி... என் கண்ணின் மணி -31

Updated: Feb 25, 2021

அத்தியாயம் 31


”சோ, இதுதான் உன் முடிவா” என்றவாறு தன் முன் நின்ற தன் தங்கை ரிதன்யாவை கேள்வியாக நோக்கினான் ரிஷி…


அதிகாலை 5 மணிக்கே தன் இருக்கும் மாடி அறைக்கு வந்து தன்னை எழுப்பி… தான் வேலைக்குப் போவதாகச் சொல்லும் தன் தங்கையிடம்தான் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டான் ரிஷி…


பெரிதாக அதிர்ந்தெல்லாம் அவன் கேட்கவில்லை… இயல்பாகவே தன் தங்கையை நோக்க….


ரிதன்யாவிடம்தான் அவள் இயல்பு என்பது காணாமல் போயிருந்தது… கண்மணிக்கும் ரிஷிக்கும் திருமணம் நடந்த தருணத்தில் இருந்து…


அத்தை மகளும் தன் அண்ணனை நேசித்தவளுமான தன் தோழி மகிளாவுக்கு உதவ முடியாத வேதனையில்… அவளோடும் பேச முடியாமல் குற்ற உணர்ச்சியிலும்… அதே நேரம் இங்கு நடப்பதை எல்லாம் தடுக்க முடியாமல் திணறிக் கொண்டிருந்தவள்… அவளாக இருப்பாளா என்ன… இல்லை அவள் இயல்பில் இருப்பாளா என்ன…