கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-24-2

அத்தியாயம் 24 -2


அறைக்குள்….


கைகளை மார்புக்கு குறுக்காக கட்டியபடி அவன் முகத்தையே பார்த்தபடி அவனை எதிர்நோக்கி காத்திருந்த கண்மணியின் முகத்தில் பெரிய உணர்ச்சிபிரவாகம் எல்லாம் இல்லை… அமைதியாகவே நின்றிருக்க…


ரிஷியோ அவள் அருகில் எல்லாம் வரவில்லை… பூட்டிய கதவின் மேலேயே சாய்ந்தபடி நின்றவன்… அவளைப் பார்க்க…. உணர்வுகளை எல்லாம் அடக்கி வைத்திருந்த அந்த முகத்தில் அதையும் மீறி களைப்பு தெரிய…

“ஏன் டல்லா இருக்க…”


அவளை எதற்காக பேச அழைத்தோம் என்பதை எல்லாம் தள்ளி வைத்து விட்டு… அவளின் களைப்புக்கான காரணம் என்ன என்பதுதான் முக்கியம் என்பது போல…. ரிஷியின் கேள்வி இருக்க…


அவன் அக்கறையில் கண்மணியின் இதழ்கள் ஏளனமாக சுழிய… அவள் இதழ் சுழித்ததில் அவள் கன்ன