கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-24-1

அத்தியாயம் 24-1:


/*வா வா கண்மணி வா வா ஆ கண்மணி

வா வா கண்மணி வாசல் தேடி வா

வா வா கண்மணி வாசல் தேடி வா

வானம் இல்லையேல் வாடும் வெண்ணிலா*/
அந்த பிரமாண்ட பங்களாவின் பரபரப்பும் கோலாகலமும் பார்க்கும் போது… பார்ப்பவரையும் தொற்றிக் கொள்ளும் வகையில் இருந்தது விழாக் கோலம் பூண்டிருந்தது அந்த இல்லத்தின் அந்த மகிழ்ச்சியும் கொண்டாட்டாமும்….


அதிலும் அந்த இல்லம் வாங்கிய பின் முதன் முதலாக நடக்கும் விழா நிகழ்ச்சி என்பதால் அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரின் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி தாண்டவாமாடிக் கொண்டிருக்க… அந்த வீட்டின் மூத்த பெண்மணி இலட்சுமியின் முகத்தில் மட்டுமோ சந்தோஷத்தையும் மீறிய தவிப்பு இருந்தது…