கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-19-2

Updated: Nov 13, 2020

அத்தியாயம் 19-2:

கண்மணி பள்ளியின் நுழைவாயிலில் நுழைந்த போது மணி... 10:30....நேற்றே சொல்லி இருந்தாள்… இன்று அவர்கள் இருக்கும் ஏரியாவில் அம்மன் கோவில் விழா… கண்மணி ஒவ்வொரு வருடமும் விரதமிருந்து பொங்கல் வைப்பது வழக்கம்… இந்த வருடமும் அதே வழமையை பின்பற்றினாள் தான்… கடந்த வருடம் வரை மாலை பொங்கல் வைத்து விரதத்தை முடிப்பாள்.. இந்த வருடம் காலையிலேயே எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டு… தந்தைக்கும் கொடுத்து விட்டு… சரியாக இதோ பள்ளிக்கும் வந்து விட்டாள்…

அவளுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த மேஜையில் தனது கைப்பையை வைத்தபடி.... தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த கணிணியை உயிர்ப்பித்தவள்.... தனது வேலையில் மூழ்கினாள்...

இந்த ஐந்து வருடங்களில் கண்மணியின் வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஏறுமுகம் தான்… அவள் நினைத்தது போலத்தான்.. அவள் வாழ்க்கையும் போய்க் கொண்டிருப்பதால் அவள் வாழ்க்கையிலும் அவள் குணங்களிலும் பெரிதாக மாற்றமில்லை … தோற்றத்தில் மட்டுமே அவளிடம் வித்தியாசம் அதாவது… இன்று 22 வயது இளம் பெண் அவ்வளவுதான்… அதற்கேற்ற வனப்பும் அழகும் மட்டுமே அவளிடம் இருக்கும் மாறுபாடு…

கண்மணிக்கென்று தோழிகள் கிடையாது... கண்மணி அனைவரிடமும் இன்முகமாக பழகுவாளே தவிர.... நெருக்கம் கிடையாது.... அவளிடம் பழகும் பலருக்கு அவள் தோழியாக இருந்து... அவர்களின் மகிழ்ச்சி... துக்கங்களை கேட்டுக் கொள்வாளே தவிர.... தன் உணர்வுகளை பங்கு போட்டுக் கொண்டதில்லை... அப்படி ஒரு நட்பு அவளுக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதை விட.... அவள் அதற்கான சூழலை உருவாக்கிக் க