கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-18-2

Updated: Aug 1, 2021

அத்தியாயம் 18-2

தனசேகரின் அலுவலக அறையில்.. இவனுக்காக காத்திருந்த திருமூர்த்தியும், கேசவனும்…ரிஷி உள்ளே நுழையும் போதே இவனைப் பார்த்து முறைப்பாய் பார்வையை வீச..... அவர்களைப் பார்த்தபடியே வரவேற்கும் விதமாக அவர்கள் முன் போய் நின்று பார்வை பறிமாற்றம் நடத்தியவன் … பின் தன் தந்தையின் இருக்கையில் அமர்ந்து அவர்களின் வார்த்தைகளை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க…

திருமூர்த்தியும் கேசவனும் இன்னும் உக்கிரமாக அவனை முறைக்க…

அவர்கள் என்ன காரணத்திற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரியாதவனா ரிஷி…... இருந்தும் வார்த்தைகள் அவர்கள் வாய் மொழியாகவே வரட்டும்…. என்பது போல ரிஷியின் புருவமுமோ நக்கல் கலந்த கேள்வியாக உயர… கண்களோ அப்பாவியாக பார்வை பார்த்து வைக்க…

கேசவன் தான் ஆரம்பித்தார்...

ஃபேக்டரி விசயம் கேள்விப்பட்டியா… உனக்குத் தெரியுமா தெரியாதா… இல்லை எல்லாம் தெரிந்தும் தெரியாதது போல் நடிக்கிறியா” என்ற போதே…

”அட அங்கிள்… என்ன இப்டி சொல்