கண்மணி... என் கண்ணின் மணி-18-1

Updated: Nov 8, 2020

அத்தியாயம் 18-1

நண்பகல் கிட்டத்தட்ட 11 மணி… ரிஷி அவன் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் நின்று கொண்டிருந்தான்…. காலை உணவு முடித்து விட்டு இங்கு வந்து நின்றவன்தான்… கீழே இறங்கிப் போகவே பிடிக்கவில்லை அவனுக்கு… துக்கம் விசாரிக்க… ஆறுதல் கூற என்று வரும் முகங்களைக் காணவே பிடிக்கவில்லைதான்… ஆனால் வருபவர்களை தவிர்க்க முடியாதே... எப்படியோ அனைவரையும் தவிர்த்துவிட்டு வந்து விட்டான்…

கடந்த 30 நாட்கள்... நொடிகளும் யுகங்களாக கழியும் என்பதைப் புரிய வைத்த நாட்கள்… நினைக்கக் கூடாது என்று நினைத்தாலும்... நடந்த நினைவுகள் அவனை அலைகழிக்க அதன் தாக்கத்தை தாண்டிச் செல்லத்தான் நினைக்கின்றான்… முடியவில்லையே.... காலச் சக்கரம் அவனைப் பின்னோக்கி இழுத்து விடாதா என்ற நப்பாசை மட்டும் அவனையுமீறி வந்து கொண்டிருந்தது…

கட்டுப்பாடுகள் இன்றி… கவலையின்றி… வாழ்ந்த நிலையை நினைத்த போதே தந்தையின் நினைவுகளும் வந்து விட…. அவனது கண்களில் அவனையுமறியாமல் நீர் கசிய... அவன் சற்று முன் நினைத்த காலச்சக்கரம் அவனை பின்னோக்கி இழுப்பதற்கு பதில்... நினைவலைகள்தான் ரிஷியை பின்னோக்கி இழுத்தன...

அன்று…