என் உயிரே !!! என் உறவே ??? - 52

அத்தியாயம் 52:

கீர்த்திகா அடுத்த இரண்டு நாட்களில் …………. தனது ஊருக்கு கிளம்பினாள்…….. அவளை பயணம் அனுப்ப வந்த வினோத் பண்ணிய அலம்பலைப் பார்த்த கவியும்…..கீர்த்தியும் அவனை ஓட்டுவதையே பொழுது போக்காக மாற்றி விட்டிருந்தனர் இப்போது…….

அது மட்டுமில்லாமல்……… கீர்த்தியிடம் ஏதும் விசாரிக்காமாலே

பாலா-கீர்த்தனாவின் நடவடிக்கைகளிலே…... அவர்கள் இருவரும் பழகும் விதம் பார்த்தே……. கவி மற்றும் வினோத்துக்கு அனைத்தும் புரிய………. அவர்களும் தங்களுக்குள் சந்தோசப்பட்டுக் கொண்டனர்………..

இப்படி இங்கு ஒவ்வொருவரும் சந்தோசத்தில் இருக்க……..

கீர்த்திகாவை ஓரளவு தன் பார்வை வட்டத்தில் வைத்திருந்த பிரதாப்புக்கு…அவள் தோற்ற மாற்றம்……… அவனுக்குள் இருந்த அவள் மீதான வெறியை மீண்டும் கிளப்ப……. அவளை மீண்