என் உயிரே!! என் உறவே!!! - 33

அத்தியாயம் 33:

கவியின் வரவுக்குப் பிறகு கீர்த்தி …. தன் மனதை அவளிடம் கொட்டிய பிறகு….பழைய கீர்த்தியாக அவளிடம் மாற்றங்கள் வரத் தொடங்கி இருந்தன…….பாலா..முதல் அருந்ததி….சிந்து வரை உணர்ந்திருந்தனர்….

கவியின் வழக்கமான பேச்சு…..குறும்பான விசயங்கள் கீர்த்தியை தனிமையில் இருந்து முற்றிலுமாக வெளிக் கொணர்ந்து கொண்டிருந்தது…

அதிலும் சிந்துவும்… கவியும்…. சேர்ந்தால்….. பாலா - கீர்த்தியின் நிலை கேட்க வேண்டாம்…. பாலா கூட தப்பித்து விடுவான் … கீர்த்திதான் மாட்டுவாள்…. கவி மட்டும் இருந்தால் கூட அவள் வாயை அடைத்து விடுவாள்… சிந்து அருகில் இருந்தால்…. அது கூட முடியாது…… முகம் சிவக்க சிவக்க இருவரும் திணறடிப்பர்…

சிந்துவை….சின்னப் பெண்…. என்று திட்டிக் கூட பார்த்தாகி