என் உயிரே !!! என் உறவே !!! 22

அத்தியாயம் 22

கடந்த நாட்களில் நடந்த நினைவுகளில் மூழ்கியிருந்த இருவரையும் பாலாவின் போன் கால் மீட்டது…..

அது குமாரின் கால் என்பதால் அவசரமாக எடுத்துப் பேசினான் பாலா

என்ன குமார் அப்பாக்கு ஒன்றுமில்லையேஎன்று பட படத்தவனின் முகத்தைப் பார்த்த கீர்த்திக்கும் தானாய் பதட்டம் ஒட்டிக் கொண்டு விட்ட்து…..

ஆனால்எதிர் முனையில் என்ன கூறப் பட்டதோ தெரியவில்லை.. பாலாவின் முகம் அமைதியாகியது….

குமார் நானும் வீட்டுக்குத்தான்போய்ட்டு இருக்கேன்…. நீங்க எப்போ வருவீங்க நான் வந்த பிறகு நீங்க போங்க…..நான் வந்த பிறகுதான் நீங்க போக வேண்டும் என்று அழுத்திக் கூறியபடி போனை வைத்து விட்டு கீர்த்தியிடம்</