என் உயிரே !!! என் உறவே !!! 20

அத்தியாயம் 20.

பாலா…. வீட்டில் தன் திருமணம் கீர்த்தியுடன்…. என்று அறிவித்த போது சந்தோசம் தான் இருவருக்கும். .ஆனால் அருந்ததிக்குதான் நம்ப முடியவில்லை. ஏனென்றால் கீர்த்தி வீட்டைப் பார்த்ததால் வந்த சந்தேகம். தன் மகன் இன்னொரு பெண்ணை விரும்பியிருக்கிறான் என்று கீர்த்திக்கு தெரியும். அது தெரிந்தும் கீர்த்தி சம்மதம் சொல்லி இருக்கிறாள்எப்படி என்று அவனிடமே கேட்டாள்

ஏம்மா என்னை டார்ச்சர் பண்றீங்க…. லவ் பண்ணின பொண்ணுக்காக காத்திருந்தால் ஏண்டா காத்திருக்கிறாய் என்கிறீர்கள் கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்கிறேன் என்றால்எப்படிடா ஒனக்கு ஒகேனு சொன்னானு கேட்கிறீர்கள்என்ன என்னப் பார்த்தால் எப்படி தெரியுது என்று மகன் கோபப்பட்ட போது அவளால் அதற்கு மேல் அவனிடம் அழுத்திக் கேட்க முடியவில்லைசரி கீர்த்தியிடமே கேட்டு விடுவோம்என்று அவள்