என் உயிரே !!! என் உறவே !!! 19

அத்தியாயம் 19

திங்கள் கிழமை காலை பாலா ராகவனின் அலுவலகத்தில் இருந்தான், ராகவனும் பாலாவை ஏற்கனவே பார்த்திருந்ததால் அவனை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் இல்லை. ஆனால் இவன் எதற்கு இங்கு வந்திருக்கிறான் என்று யோசித்தபடி இருந்தார்.

அவரது சிந்தனையைக் கலைத்தபடி பாலா பேச ஆரம்பித்தான்.

அங்கிள் உங்களிடம் நான் தனியாக சில விசயங்கள் பேச வேண்டும்நீங்க ஃப்ரியாக இருந்தால் இப்போதே பேசலாம்.. விசயம் அந்த அளவு பெரிது …. எனக்கு இன்றே பேசித் தீர்வு காண வேண்டும் …” என்று அவருக்கு என்ன ஏது என்பதை தெரிவிக்காமல் அதிரடியாக ஆரம்பித்தான்.

ஏற்கனவே பல குழப்பத்தில் இருந்த ராகவன்…… பாலாவின் பேச்சில்……, அவருக்கு பல வேலைகள் இருந்த போதும்…….. இதை <