என் உயிரே !!! என் உறவே !!! 17

அத்தியாயம் 17:

கீர்த்தியிடம் இருந்து சத்தியமாய் பாலா இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கண்டிப்பாக அவள் கோபமாய் பேசுவாள் என்றவரைதான் நினைத்திருந்தான்ஆனால் அவள் அறைவாள் என்று நினைக்கக் கூட இல்லைதன் மேல் தவறு இருக்கிறது என்ற ஒரே காரணத்தினால் மட்டுமே…. தன் கோபத்தினை அடக்கியபடி கீர்த்தியை முறைத்தான்

ஏற்கனேவே கண்களில் அனல் பறக்க நின்றவளை பார்த்து பேச வாயெடுத்தவனைஅவள் வார்த்தைகள் நிறுத்தின.

உங்களை எல்லாம் எங்கேயோ வைத்திருந்தேன், ஆனால் இவ்வளவு சீக்கிரம் இறங்கி விடுவீர்கள் என்று நினைக்கவே இல்லை…. அது எப்படி பாலா அடுத்தவர் வாழ்க்கையினை, அவ்வளவு அழகாக கணக்குப் போட்டு அதில் லாபம் பார்க்க நினைக்கிறீர்கள், இதுதான் உங்கள் முதலாளி வர்க்கத்தின் வெற்றிக்கு காரணமா, இதையெல்லாம் உங்க தொழிலில் காட்டுங்க, மனிதர்களிடம் காட்டாதீர்கள் என்று

பட படத்தவள் சிறிது நிறுத்தி பின் நிதானமாக

இதற்கு மேல் பேசி உங்க மரியாதையை கெடுக்க நான் விரும்ப வில்லைஎனது நேரத்தையும் வீணடிக்க விரும்பவில்லைநான் வருகிறேன். good bye என்றவள்