உறவான நிலவொன்று சதிராட-1

அத்தியாயம்-1


‘கீச் கீச்என்ற பறவைகளின் ஒலியும்,,,,, பட படவென்று இறக்கைகளை அடித்தபடி எழுந்த சேவல்களின் கொக்கரக்கோ சத்தமும்….. பசுக்களை ‘ம்மா” வென்று ஆர்ப்பரிக்க வைக்க …. அந்த சிற்றூரின் அதிகாலை அழகாக ஆரம்பம் ஆகி இருந்தது…. நகரத்தின் அதிகாலைப் பொழுதுகள் இந்த அளவுக்கு பரபரப்பாக இருந்திருக்குமோ…கிராமத்தின் பரபரப்பான இந்த அதிகாலைப் பொழுது அழகே என்று அடித்துச் சொல்லலாம்….

அதிலும் மார்கழி மாத அதிகாலைப் பொழுது…. கேட்கவே வேண்டாம்….. தெருவுக்கு தெரு இருந்த கோவில்களில் பக்தி பரவச பாடல்கள் ஒலிப் பெருக்கியின் வழியே தெய்வீகத்தைப் பரப்பிக் கொண்டிருக்க,…. அறுவடைக் காலம் என்பதால் ட்ராக்டர் மற்றும் அறுவடை இயந்திரங்களின் ஓசைகளும் தெருவை ஆக்கிரமிக்க….. இயந்திரங்களுக்கும் பறவை விலங்களுக்கும் மட்டும் தானா இந்த பரபரப்பு…. எங்களுக்கும் உண்டு… என்று மனித குலம் சொல்வது போல…. ஆண்களும் பெண்களும் அங்கும் இங்குமாக தங்கள் அறுவடை வேலைகளை பார்க்க கிளம்ப ஆரம்பித்து இருந்தனர்…..

தமிழகத்தின் தெற்கே…. கிராமம் என்றும் சொல்லில் முடியாமலும் நகரம் என்று சொல்லில் ஆரம்பிக்காமலும் அந்த சிற்றூர் இரண்டும் கெட்டானாக இருந்தது… ஒருபுறம் வயல் விவசாயம்…. என்று இருக்க… மறுபுறம் வணிகம் , வங்கி, ஆரம்ப பள்ளி முதல் உயர்நிலைப் பள்ளி என ஊரை விட்டு வெளியேறிச் சென்று அடிப்படை தேவைகளை