சந்திக்க வருவாயோ?-61 -1

அத்தியாயம் 61 (Pre-Final) - 1

மாலை 6 மணி அளவில்… மருத்துவமனையில்

உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்றாலும்… சந்தியா இன்னும் மயக்கத்தில் தான் இருந்தாள்… வெளியே காவல் துறை அதிகாரி இருவர் காவலாக இருக்க… அறையிலோ ….

அவள் அருகில் அமர்ந்திருந்தது… அவளைக் கொல்லும் வெறி கொண்ட பார்வையோடு இருந்த கரண் மட்டுமே…

காரணம் ஜெயவேல் பிழைத்துக் கொண்டார் தான்… யாருக்கும் தெரியாமல் மறைத்தும் விட்டார்கள் தான்… ஆனால் அவரைச் சுட்ட இவளைக் கொன்றால் தான் ஜெயவேல் அவனை விடுவார்… இல்லை கரணை ஒரு வழி பண்ணி விடுவார் தன் அரசியல் பலத்தால்…

“தனக்கு பணம், பதவி முக்கியம்… அதற்காக எதை வேண்டுமென்றாலும் செய்யத்தயார்… ஜெயவேலிடம் அப்படி அடிவருடி தொழில் செய்துதானே இத்தனை தூரம் வந்திருந்திருக்கின்றோம்…. இனிமேலும் அதைத்தான் செய்யப்போகின்றோம்… தன் முன் கண்மூடிப் படுத்திருக்கும் இவள் உயிரைப் பறிப்பதெல்லாம் பெரிய விசயமே இல்லை… இருக்கவே இருக்கின்றது என்கவுண்டர் என்ற பெயர்… ஆனால் இப்போது முடியாதே… இவள் சுயநினைவுக்கு வர வேண்டும்… அதன் பின்னரே…அது கூட சாத்தியம்…” என்று யோசித்தபடி அமர்ந்திருக்கும்