சந்திக்க வருவாயோ?-52

Updated: Jun 29, 2020

அத்தியாயம் 52

சிவா சொன்ன அனைத்தையும்… அமைதியாக ராகவ் கேட்டபடி இருந்தான்… கணேசன், சந்தோஷ் இருவரின் அத்தனை விசயங்களையும் அக்கு வேறாக அவனிடம் கடை பரப்பப்பட்டிருக்க… ராகவ்வுக்கு இன்னும் இன்னும் அதிர்ச்சியே… ஆக மொத்தம் சந்தியாவை மிரட்டி அடிபணிய வைப்பதற்கு ஏதுவாக… சந்தியாவைச் சுற்றி இருந்தவர்கள்.. அத்தனை பேரும் ஏதோ ஒரு விசயத்தில் தவறி இருந்தனர்… ஆனால் தன் விசயம் அதில் முதலிடம் பிடித்திருந்ததுதான் மிகப் பெரிய வேதனையாக மாறி இருந்தது ராகவ்வுக்கு…

அப்பாவிப் பெண்ணைச் சுற்றி இத்தனை வலை விரித்ததற்கு… அந்த தீவிரவாதி… என்று நினைத்த போதே… அது கணேசனின் மகள் என்பதும் இப்போது அவனுக்கு நினைவு வர… சந்தியாவை நினைக்கவே மனம் கனத்தது… ஏற்கனவே அரசல் புரசலாக தெரிந்த விசயம் தான்… ஆனால் அது இந்த அளவுக்கு விஸ்வரூபம் எடுத்து சந்தியாவின் வாழ்க்கையில் பேயாட்டம் ஆடும் என்று யாரும் நினைத்திருக்க முடியுமா… அதீனாவைப் பற்றி சந்தியாவின் தாய்க்கு வசந்திக்கு தெரிந்திருக்கும் என்றே தோன்றியது.. ஆனால் கணேசனின் வாழ்க்கையில் இருந்து அவர்கள் எப்படி மறைந்தனர் என்ன நடந்தது அதெல்லாம் சிவா சொல்ல வில்லை….

சந்தோஷ் விசயம் அப்படி ஒன்றும் பெரிதாகத் தோணவில்லை ராகவ்வுக்கு… இவனுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்து விட்டிருந்ததால்… அதிர்ச்சியெல்லாம் இல்லை… சந்தியா சொன்னபோதெல்லாம் கணேசனைப் பற்றி பெரிதாக இவன் கண்டு கொள்ளவில்லை… இப்போது யோசித்துப் பார்க்கும் போது… கணேசன் இந்தக் குடும்பத்தில் இன்னும் சொல்லப் போனால்.. தன் மனைவியோடு பெரிதாக ஈடுபாட்டோடு வாழவில்லை என்