சந்திக்க வருவாயோ?-46-3

அத்தியாயம் 46-3 :

/*நதியினில் ஒரு இலை விழுகின்றதே...


அலைகளில் மிதந்தது தவழ்கிறதே...


கரை சேருமா....

உன் கை சேருமா...

எதிர்காலமே...*/


அடுத்த நாள்… அதிகாலை நான்கு மணி


சென்னை விமான நிலையம் வழக்கமான அதன் பரபரப்பிற்கு கொஞ்சமும் குறைவில்லாமல் இயங்கிக் கொண்டிருக்க…. சந்தியாவின் குடும்பம் சந்தியாவை வழியனுப்புவதற்காக வந்திருந்தனர்… கணேசனும் அதில் அடக்கம்…

சந்தோஷும் வசந்தியும் சந்தியாவுக்கு ஆயிரம் பத்திரங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர்…. அதிலும் அவள் காதம்பரி வீட்டில் தங்கவில்லை என்பதால் இன்னும் கூடுதல் பத்திரங்கள்… கூடுதல் அறிவுரைகள்….