சந்திக்க வருவாயோ?-46-2

அத்தியாயம் 46-2

/*எங்கே உனை கூட்டி செல்ல

சொல்வாய் எந்தன் காதில் மெல்ல

என் பெண்மையும் இளைப்பாரவே

உன் மார்பிலே இடம் போதுமே...

ஏன் இன்று இடைவெளி குறைகின்றதே....

மெதுவாக இதயங்கள் இணைகின்றதே... */


புது இடம் என்பதாலோ என்னவோ தெரியவில்லை… அதிகாலையிலேயே விழிப்பு வந்து விட எழுந்த ராகவ்… சந்தியாவையும் போனில் அழைக்கவில்லை… இந்நேரத்திற்கு எழுந்திருந்திருப்பாளா என்று தெரியவில்லை…. தான் இருந்த அறையில் இருந்து வெளியே வந்தவன் ஹாலில் வந்