சந்திக்க வருவாயோ?-42

அத்தியாயம் 42

/* உன்னை அள்ளி ஏந்தியே

ஒரு யுகம் போகவா.

தலைமுதல் கால்வரை

பணிவிடை பார்க்கவா.

லாளி லாளி

நானும் தூளி தூளி.

லாளி லாளி நீ

என் தூளி தூளி.

காலை அணைப்பின் வாசமும்

காதில் கிருங்கும் சுவாசமும்

சாகும் போதும் தீர்ந்திடாது வா உயிரே.*/

இன்றைய கால கட்டத்தில் விவாகரத்து என்பதெல்லாம் சாதாரண ஒன்றுதான்… வினாடிக்கு ஆயிரம் ப்ரேக் அப்ஸ், தடுக்கி விழுந்தால் நூறு விவாகரத்து… சுற்றிப் பார்த்தால் லிவ் இங்