உறவான நிலவொன்று சதிராட -5

அத்தியாயம் 5:


காரை அருகில் இருந்த மைதானத்தில் நிறுத்தும் பொருட்டு செழியன் மட்டும் காரை விட்டு இறங்காமல் காரிலேயே அமர்ந்திருக்க…. மற்ற மூவரும் காரில் இருந்து இறங்கினர்.. முத்துராம் முன்னே செல்ல… செல்வியும் ஆராதனாவும் அவர் பின்னே சென்று கொண்டிருக்க… ஸ்டிர்யரிங்கில் தலைசாய்த்தபடியே… வீட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஆராதனாவை மட்டுமே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் செழியன்…


அவர்கள் இருபதடி தூரம் மட்டுமே கடந்திருக்க…


“ஆராதனா”… சத்தமாக அழைத்தான் செழியன்… அவள் பெயரை மட்டுமே சொல்லி அழைத்தவன்… வேறொன்றும் சொல்லாமல் இருக்க… ஆராதனா நின்று திரும்பிப் பார்த்தாள் அவனை… அவ்வளவுதான்… என்ன என்று கூட கேட்காமல் ஆராதனா நிற்க…. செல்விதான் அவனைப் பார்த்து


“என்ன செழியண்ணா” என்று கேட்க…


”தனா” என்று ஆராதனாவைக் கைகாட்டியவன்… ”இங்கே வா…” என்பது போல ஆராதனாவிடம் கை சைகை காட்ட…