சந்திக்க வருவாயோ? -45

அத்தியாயம் 45:


/*நள்ளிரவில் நான் கண் விழிக்க

உன் நினைவில் என் மெய்சிலிற்க

பஞ்சணையில் நீ முள்விரித்தாய்

பெண் மனதை நீ ஏன் பறித்தாய்

ஏக்கம் தீயாக ஏதோ நோயாக

காணும் கோலங்கள் யாவும் நீயாக

வாசலில் மன்னா உன் தேர் வர ஆடுது பூந்தோரணம்*/


புன்னகை முகமாக தன்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தவளை பார்த்த ராகவ்வுக்கு… அதுவரை மனதில் இருந்த எச்சரிக்கை மணியெல்லாம் அதன் டெசிபலைக் குறைத்து…. எங்கோ போய் விட…. இப்போது காதல் மணியின் ரீங்காரம் மட்டுமே இருக்க… அதே சந்தோஷத்தோடு… சந்தியாவைப் பார்க்க


இவனைப் பார்த்ததால் வந்த மலர்ச்சியையும் மீறி அவளது முகத்தில் ஏதோ ஒரு சஞ்சலம் இருந்தார்ப் போலவே தோன்றியது… ராகவ்வுக்கு…. யோசனையில் தானாகப் புருவம் சுருங்கியது….