கண்மணி... என் கண்ணின் மணி -26-3

Updated: Dec 28, 2020

அத்தியாயம் 26-3


கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆகி இருக்க… கண்மணிதான் ரிஷி வீட்டின் முழுப்பொறுப்பையும் ஏற்றிருந்தாள்… பள்ளிக்கும் விடுமுறை போட்டு விட்டாள்… ரித்விகாவை பள்ளிக்கு அனுப்புவது… வீட்டு வேலை… சமையல்… லட்சுமி அம்மாவைப் பார்ப்பது… ஏன் ரிதன்யாவைக் கவனிப்பது என அனைத்தையும் இழுத்துப் போட்டுச் செய்ய… ரிஷியும் வேலைக்குச் செல்லாமல் அவளோடு வீட்டில் இருக்கத்தான் நினைத்தான்… ஆனால் கண்மணி அவனைப் போகச் சொல்லி விட… அவள் வார்த்தைகளை தட்ட முடியாமல் வேலைக்கு சென்று கொண்டு இருந்தான்….


ஒரு பக்கம் தன் குடும்பம் கஷ்டத்தில் இருக்கின்றது என்று இருந்தாலும்… ரிதன்யா சரி ஆகி விட்டால் எல்லாம் சரி ஆகி விடும் என்றாலும்… தற்காலிகமாக என்று தெரிந்தாலும்… கண்மணியைத் தன் குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்படுத்துவதும் அவனுக்கு வேதனையை அளித்தது என்றே சொல்ல வேண்டும்…


இதோ இன்று காலையில் எழும் போதே ரிஷிக்கு மொத்த உலகமும் இன்றோடு அழியாதா என்று தோன்றும் அளவுக்கு எதிர்மறை தாக்கங்கள்… தன் கஷ்டத்திற்கு உலகத்தையே காவு கொடுக்கும் அளவுக்கு விரக்தியைக் கொடுத்த எதிர்மறை உணர்வுகள்…


ஒருவார விடுமுறை முடிந்து… கண்மணி இன்றிலிருந்து மீண்டு